I-BALANS SYSTEM

SMART, KRAFTFULL, PRECIS ÖVERSIKT

i-Balans System räknar ut stödbehovs nivån, gör ett schema för brukarna, en schema mall för personalen samt olika grafer, sammanställningar, rapporter och mycket mer.

XXXXX

text om system

SMART, KRAFTFULL, PRECIS ÖVERSIKT

i-Balans System räknar ut stödbehovs nivån, gör ett schema för brukarna, en schema mall för personalen samt olika grafer, sammanställningar, rapporter och mycket mer.

XXXXX

text om system

I-BRUKARE

 

i-Brukare används vid mätningen och har tre delar. Brukarens stödbehovsnivå, närvarotid och gruppens samlade behov. Den data du lägger in här bearbetas, sammanställs och används sedan i alla systemen. Du får då överblick över stöd- och resursbehoven i hela verksamheten.​

i-Brukare har en testfunktion där du i god tid kan prova olika alternativ och se vilka effekter en förändring skapar vad gäller stöd- och resursbehov. ​

i-Brukare ger också en enkel överblick över stödbehoven hos brukare som inte fått sina beslut verkställda. Detta används för att erbjuda enhet som korrelerar med stödbehovsnivån och individuella önskemål.​​

INTRO

FOR VEM???

​i-Brukare ger dig överblick över varje brukares individuella stödbehovsnivå, enhetens gemensamma resursbehov vad gäller grundbemanning  och förläggning av stödinsatser med mera. och anvandas av

-

-

-

-

-

XXXX

I-CENTRUM

 

Med hjälp av grafer och  sammanställningar får  du överblick över hela verksamhetens stödbehov. Här kan du sortera och söka  information som ger ett detaljerat underlag för utveckling och förändring utifrån brukarnas olika stödbehov, till exempel​

Olika former av sammanställningar​

- Nivå och Aktivitets sortering​

- Brukare stödbehovsnivå och enhets summeringar​

- Aktivitet samt Daglig Verksamhet översikt​

-

-

Med mera....​

 

i-Centrum synliggör kärnverksamhetens behov, de ansvariga får en detaljerad överblick över verksamhetens alla delar,

 

i-Centrum är det perfekta verktyget för

- Verksamhets chefer

- Enhetschefer

- Controllers

- Boendesamordnare

Göra analyser av enheterna samt få överblick inför krav på effektiviseringar och omorganisationer.

I-KONTROLL

 

Du får en översikt över andra organisationers genomsnittliga resultat och kan jämföra dig med dessa.​ i-Kontroll sammanställer och presenterar historisk och aktuell data inom organisationen.​

 

Du kan bland annat se:​

- Antal ÅA per brukare,

- Bemanningsbehov,

- Närvarotider

- Åldersfördelning

- Antal och  Fördelning av stödbehovsnivåer,

med mera...

i-Kontroll ger dig översikt och används vid analys och rapportering av resultat, i-Kontroll har en standadiserad rapportfunktion där du kan göra proffessionella rapporter i systemet och sedan enkelt ladda ner och skriva ut direkt och ar perfekt for

- XXX titel

- XXX titel

- XXX titel

- XXX titel

I-MINUT

 

 

i-Minut är ett smidigt system som länkar till i-Balans System och används för tidsmätningar. 

 

Resultatet presenteras i grafer och diagram och du får snabbt och enkelt en överblick.Den som genomför mätningen loggar enkelt in på mobilen lägger in insatstyp och tid. 

 

Översikt och resultat presenteras i: Vilken typ av insats som utförts, tidsåtgång, när på dygnet, om insatsen föregicks av larm, behov av dubbelbemanning m.m.​

i-Minut gör tidsmätningar enkla och ger dig perfekt översikt över både totala bemanningsbehovet och förläggning av insatsen över dygnet​ och passar for anstallda inom

 

VAD ÄR I-BALANS OCH I-SYSTEM?

i-Balans  är en ICF baserad stödbehovsmätningsmetod för genomförande av insatsmätning i ett online baserad brukarematnings program, i-System.

TVA ENKLA STEG TILL PERFEKT MATNING

Genom att använda i-Balansmetodens två steg; Dokumentera stödbehovsnivå och närvarotid, får du en detaljerad översikt över brukarnas, enhetens och verksamhetens samlade resursbehov.

SMART, KRAFTFULL, PRECIS OVERSIKT

i-System raknar ut stodbehovs niva, gor ett schema for brukarna, en schema mall for personalen samt olika grafer, sammanstallningar, rapporter och mycket mer.

 

BYGGT ENLIGT ICF TERMINOLOGI

Metoden har använts sedan 2008 och är uppbyggt utifrån den internationela standaren ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health.)

 

VALIDITET

Kontroll av tillförlitligheten har kontrollerats med hjälp av tidmätning. i-Balans har använts parallellt med andra stödbehovsmätningsinstrument.

 

RELIABILITET

För att optimera interbedömarreliabiliteten i mätningen har manualer tagits fram för att underlätta nivåbedömningarna vid insatsmätningen.

Agenda logo.jpg
eh.jpg

För senaste nytt klicka LinkedIn ikonen

och "följ" i LinkedIn

LI.png
100.JPG
BBI.png

Copyright © 2021 i-Balans