top of page
BIK

KOSTNADS
KONTROLL

UPPDATERAT
I REALTID

OPTIMERAD BIK

NUVARANDE BIK

TVÅ FORMAT

EXAKT TILL ÖRET

INDIVID KOSTNAD

FÖR
EKONOMER

FÖR
CONTROLLERS

BERÄKNA EXAKT

Med steget från Excel till smarta moln och Ai baserade system kan vård och omsorg beräkna stödbehov mer precist, se förändringar i real-tid och skala upp eller ner data baserat på olika stöd parametrar, det samma gäller för kostnader. Genom att länka i-Balans system med kommunens ekonomi systemet kan man nu även beräkna kostnader på en mycket mer detaljerad nivå.

För att ge en bättre bild av kostnader utvecklade vi på i-Balans, Brukarens Individuella Kostnad (BIK) och Optimal Brukare Individuella Kostnad (O-BIK)

INDIVID KOSTNAD

EXAKT TILL ÖRET

TVÅ
FORMAT

BIK2.png

Ger en verklig

kostnad

per brukare.

exakt

Beräknar mer exakt än andra system

två format

Se kostnader i två format. Nuvarande och Optimerad

#1 NUVARANDE BIK

#2 OPTIMERAD BIK

UPPDATERAT I REALTID

BIK

O-BIK

Se den nuvarande kostnaden per individ

O-BIK visar den optimerade kostnaden

realtid

Uppdateras i real-tid, av ekonom eller länkat system

BIK VS KPB

BIK och O-BIK mäter i större detalj än KPB. Ett mått vi får många frågor om varför vi inte beräknar i. KPB mäter den genomsnittliga kostnader för en grupp brukare d.v.s. produktiviteten. Att ensidigt fokusera på denna metod kan leda verksamheten i helt fel riktning. Vi anser att KPB behöver kompletteras med verktyg för att mäta effektivitet. Därför utvecklades i-Balans och BIK. 

Med BIK bryter i-Balanssystemet ner den enskilde brukarens kostnad inom verksamheten, inte ett genomsnitt av alla brukarna, utan den verkliga kostnaden för det individuella stödet samt gemensamma och övriga kostnader. 

  

i O-BIK beräknas den optimala kostnaden för brukaren baserat på dennes stödbehov. 

  

i-Balans beräknar och presenterar resultat på olika sätt beroende på system; Tim/vecka, antal årsarbetare (ÅA) och kostnader i Brukares Individuella Kostnad (BIK).  Med BIK kan ekonomer och controllers direkt se skillnaden i kostnader hos de olika brukarna, enheten eller verksamheten.  Man kan även skala det ner till livsområde eller organisation. Vill man bara se vissa brukare eller enheter kan man sortera därefter. Detta hjälper verksamhetschefer få en överblick eller detaljerad översikt av en enhet eller exakt kostnad för en brukare. 

Bättre kostnads kontroll idag, i-Balans löser det !

bottom of page