top of page
news.jpg

NYHETER

14 feb. 2024

Kan 10 V’n ha större inverkan på vård än röntgen, penicillin och antibiotika?

Ai, BIG DATA och smarta system kommer förändra vård och omsorg lika mycket som penicillin, röntgen och antibiotika. Vi går här igenom de 10 V’na du måste ha kolla på för att förstå big data och dess roll.

Kan 10 V’n ha större inverkan på vård än röntgen, penicillin och antibiotika?

9 feb. 2024

BIK, ett nytt och exakt mått för kostnad per brukare.

Kan man driva en effektiv verksamhet med höga kostnader per brukare? Eller en ineffektiv verksamhet med låga kostnader per brukare? Ja, tyvärr...Hur beräknar man iså fall smartare, mer detaljerat och på den enskilda individen?

BIK, ett nytt och exakt mått för kostnad per brukare.

15 jan. 2024

Digitala verktyg som stöd vid tillitsbaserad styrning.

Tillitsbaserad styrning är inte en enhetlig styrmodell, utan kan snarare ses som ett förhållningssätt, där styrning är ett arbetssätt och kultur med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov

Digitala verktyg som stöd vid tillitsbaserad styrning.

19 dec. 2023

Är produktivitet ett effektivt mått i vård och omsorg?

I denna videon kommer vi gå igenom varför produktivitet inte är det samma som effektivitet

Är produktivitet ett effektivt mått i vård och omsorg?

4 dec. 2023

Hur påverkar brukarnas miljö stödbehovet?

Den mest korrekta stödbehovsmätningen tar hänsyn till den miljö som brukaren vistas i till vardags, i denna artikel ser vi på miljöns påverkan på stödbehovsnivån.

Hur påverkar brukarnas miljö stödbehovet?

22 nov. 2023

Produktivitet betyder inte effektivitet inom vård och omsorg.

Vad är produktivitet? Vad är effektivitet? Hur skiljer inre effektivitet från yttre? I denna artikel går vi igenom varför produktivitet inte betyder effektivitet inom vård och omsorg.

Produktivitet betyder inte effektivitet inom vård och omsorg.

16 nov. 2023

Vardagsmiljöns inverkan på stöd och personfaktorer.

Den mest korrekta stödbehovsmätningen tar hänsyn till den miljö som brukaren vistas i till vardags, i denna artikel ser vi på miljöns påverkan på stödbehovsnivån.

Vardagsmiljöns inverkan på stöd och personfaktorer.

5 nov. 2023

Hur påverkar brukarens miljö stödbehovet?

I denna videon går vi igenom miljöns påverkan på stödbehovsnivån och under behovsbedömning.

Hur påverkar brukarens miljö stödbehovet?

20 okt. 2023

Den omöjliga ekvationen?

Inom några år måste 125% av vård- och omsorgens behov utföras av 75% av nuvarande resurser. Problem eller möjlighet??? 

Den omöjliga ekvationen?

14 sep. 2023

Hur hjälper digitala verktyg tillitsbaserad styrning?

Med hjälp av digitala verktyg kan olika yrkes grupper efterfråga en större mängd data och underlag, detta kan ses som skrämmande, men...

Hur hjälper digitala verktyg tillitsbaserad styrning?

10 sep. 2023

Hot och möjligheter i digitala verktyg för stöd av en tillitsbaserad styrning.

För att möta framtidens utmaningar behöver den offentliga sektor tänka nytt, möjliggöra innovation och hitta nya sätt att lösa utmaningar, digitalisering kan hjälpa.

Hot och möjligheter i digitala verktyg för stöd av en tillitsbaserad styrning.

3 sep. 2023

i-Balans partners with HealthTech Nordic

We at i-Balans are happy to announce that we have partnered with HealthTech Nordic.

i-Balans partners with HealthTech Nordic

16 aug. 2023

Hur påverkar personfaktorer stödbehovet?

I denna videon fokuserar vi på hur det ICF kallar personfaktorer påverkar stödbehovsnivån.

Hur påverkar personfaktorer stödbehovet?

18 juli 2023

i-Balans kurs schema hösten 2023

Digitala stödbehovsmätningar ! Blir 2023 året du digitaliserar dina stödbehovsmätningar för bättre översikt?

i-Balans kurs schema hösten 2023

13 juni 2023

Effektiv kommunikation, ett språk oavsett kultur, miljö och hälsotillstånd.

Det finns många fördelar med att i vård-och omsorgsverksamhet använda ett gemensamt språk, ICF hjälper oss kommunicera effektivt och precist inom vård och omsorg.

Effektiv kommunikation, ett språk oavsett kultur, miljö och hälsotillstånd.

9 apr. 2023

i-Balans formulär

Idag lanserar vi “Formulär”. Vi har laddat upp flera typer av formulär för projekt ledning, utförande och analys av stödbehovsmätning.

i-Balans formulär

NYHETER

ARTIKLAR

EFFEKTIVITET

DIGITALISERING

SENASTE NYTT

PRODUKTIVITET

LEDNING

bottom of page