top of page

Magnus Åkesson

10 sep. 2023

För att möta framtidens utmaningar behöver den offentliga sektor tänka nytt, möjliggöra innovation och hitta nya sätt att lösa utmaningar, digitalisering kan hjälpa.


Med hjälp av digitala verktyg kan olika yrkesgrupper efterfråga en större mängd data och underlag, detta kan verka avskräckande och många ser framför sig ett överflöd av rapportering. Men med rätt förankring och planering kan digitala verktyg vara ett bra hjälpmedel för planering och uppföljning, och ge en detaljerad överblick över resultaten. Med ett smart digitalt verktyg hämtas data in i det dagliga arbetet och ses inte som extra arbete.


Ett smart digitalt verktyg hämtar data i det dagliga arbetet.


 • Digitalisering kan verka avskräckande.

 • Många ser framför sig ett överflöd av rapportering.

 • Viktigt att förankra och planera de digitala verktygen.

 • Digitala verktyg ska hjälpa till att hämta in data för kontroll, uppföljning och planering.

 • Smarta digitalt verktyg hämtar in data i det dagliga arbetet som kan användas på flera sätt.


Det finns både hot och möjligheter för att det digitala verktyget ska stödja en tillitsbaserad styrning. Organisationen måste se om det finns en balans mellan förenkling, förebyggande, utveckling och kontroll av resultat.


Det är även viktigt att dessa är i balans.

 • Transparens och utveckling, hur skapar vi förutsättningar för transparens, lärande och kunskapsdelning?

 • Förenkla dokumentationen av det nödvändiga, hur samsynkar vi vår bedömning och mätningsprocesser för översikt och analys?

 • Ökad kunskap kring vad controllers, schemaläggare och cheferna behöver för stöd och vilken typ av data de behöver.

 • Hur förenklar vi för personalen att arbeta proaktivt utan att överbelasta dom med för mycket data?

 • Hur presenteras dokumentationen på rätt sätt?

 • Hur säkerställer vi att våra digitala verktyg hjälper och inte stjälper?


Sist men kanske viktigast.

 • Hur ser vi över mängden av kontroll och krav på uppföljning?

 • Hur gör vi administration och inrapportering smidigare och snabbare?


i-Balans ICF livsområdes manual


Det är hur de digitala verktygen används och vad de har för syfte för olika roller i verksamheten som avgör om de stödjer en tillitsbaserad styrning eller inte.


Ett exempel på detta är att ge alla de olika yrkesgrupperna sido-tillgång dom faktiskt behöver, detta förenklar då dom bara ser den data dom jobbar i. Med smart digitalisering, konstant lärande och tydlig ledning kan man öka effektiviteten och samtidigt få detaljerad rapportering av resultat för analys och utveckling.


/Magnus Åkesson

bottom of page