top of page
Service i balans

VERKSAMHETS
UTVECKLING

BRUKARE
BEDÖMNING

RAPPORTERING

BOENDEPLANERING

RESURS
FÖRDELNING

OMORGANISATION

TIDMÄTNING

LEDNINGSSYSTEM

TJÄNSTER

VI HJÄLPER

i-Balans erbjuder flera olika tjänster inom vård och omsorg.

Vi planerar med er, utför bedömning, rapporterar resultat, ger förslag på effektivisering, detaljerad rapportering och ledningssystem.

 

Målet är att alla i verkställighet, men även controllers, ekonomer och politiker ska se hur behov och resurser kan effektiviseras.

Bättre resultat idag, i-Balans löser det !

Brukarebedömning

Boendeplanering

Resursfördelning

Ledningssystem

Verksamhetsutveckling

Omorganisation

Rapportering

Tidmätning

BRUKAREBEDÖMNING

BOENDEPLANERING

Vi hjälper er att göra stödbehovsmätningar och/eller utbildar er egen personal i att kunna göra stödbehovsmätningar 

enl. i-Balansmetoden

Vi hjälper i att utvärdera och analysera resultaten för en effektiv boendeplanering.

Intervju3.jpg
Stödbehovsmöte

RESURSFÖRDELNING

Vi hjälper er att få överblick över resursbehoven i verksamhetens olika enheter och hela verksamhetens samlade behov.

brukarebedömning

LEDNINGSSYSTEM

Vi hjälper er integrera i-Balansmetoden för översikt, uppföljning och kontroll av effektivitet utifrån - att göra rätt saker och att göra på rätt sätt.

ledningssystem

VERKSAMHETSUTVECKLING

Vi hjälper er få översikt över verksamhetens samlade behov, historik och utveckling.

lss

OMORGANISATION

Baserat på resultat från stödbehovsmätningar hjälper vi er analysera och föreslå omorganisationer. 

behovsmätning LSS

EKONOMI

Vi planerar med er och utför bedömningen på stället eller online

brukarebedömning LSS

TIDMÄTNING

Vi hjälper er att göra detaljerade mätningar av tidsåtgång för valda aktiviteter.

tidmätning LSS

SCHEMALÄGGNING

Vi hjälper er att optimera personalens schema utifrån brukarnas behov och närvarotider.​

schemaläggning LSS
bottom of page