top of page

STÖDBEHOVSMÄTNINGS PRISER

Vi på i-Balans är stödbehovsmätnings proffs, vi hjälper kommuner mäta, digitalisera och effekitivisera för att få resurser och behov i balans. Vår slogan summerar upp det bra med

" Bättre stödbehovsmätning idag, i-Balans löser det ! "

Till vår hjälp har vi marknadens bästa stödbehovsmätnings verktyg samt vår  ICF-baserade metod för effektiv och detaljerad resursfördelning.

Genom åren har vi utfört tusentals mätningar, sparat kommuner miljoner och hjälpt brukare, personal och verksamhets chefer ge rätt stöd. Vi hjälper gärna dig få resurser i balans med behoven.

behovsmätningar
tillitsstyrd
Insatsmätning

Fyll i information för en detaljerad offert.

1. Vilka verktyg behöver ni?

Vid mätningen använder vi i-Brukare, man kan se brukare, enheter och schema med mer här.

Om man vill ha mer detaljerad information är i-Centrum bra, här får man rapporter om enheterna och kan se förändring över tid med mera.

Verksamhets chefer, controllers använder ofta i-Kontroll, här kan man fördjupa sig i ännu mer detalj, se historisk utveckling, detaljerade rapporter, jämförelser med mycket mer.

i-Minut hjälper med tidsmätning via mobiler, rapporteras med grafer, schema med mer.

2a. Välj de verksamhets typer ni vill göra mätningarna i.

2b. Fyll i hur många brukare ni har i de valda verksamhets typern.

3a. Annan stödbehovsmätnings service. Vi hjälp utföra mätningen, rapportera och gå igenom hela verksamheten för att se effektiviserings vinster.

 

3.b. Vi erbjuder även annan hjälp, skriv i så fall till oss vad du behöver.

Fyll sedan i kontakt information så vi kan få tag på dig, klicka "skicka" så förbereder vi en offert åt dig.

1. Vilka online verktyg vill ni ha?
2a. Välj verksamhets typer
3a. Annan stödbehovsmätnings service

Tack, vi skickar offert inom 12 timmar.

bottom of page