top of page

i-Balans

5 nov. 2023

I denna videon går vi igenom miljöns påverkan på stödbehovsnivån och under behovsbedömning.


Här går vi igenom miljöns påverkan på brukarens stödbehovsnivå utifrån ICF´s tankesätt och uppbyggnad om att både bedöma individens behov, miljöns påverkan och individuella personfaktorer vid behovsbedömning. Utifrån i-Balans perspektiv gör man den mest korrekta stödbehovsmätning när alla bedömningar görs utifrån och i relation till den miljö som brukaren vistas i till vardags.Missa inte att vi nu har lanserat vår nya i-Balans kanal. Här kan du hitta videor om hur man utför en effektiv stödbehovsmätning, exempel och tips med mera. Klicka här


bottom of page