top of page

Monica Ring / Magnus Åkesson

9 feb. 2024

Kan man driva en effektiv verksamhet med höga kostnader per brukare? Eller en ineffektiv verksamhet med låga kostnader per brukare? Ja, tyvärr...Hur beräknar man iså fall smartare, mer detaljerat och på den enskilda individen?

Tillit och handlingsfrihet främjar effektiviteten. Ge chefer, stödpersonal, ekonomer och annan personal ett stort mandat, ett stort reellt handlingsutrymme med ett personligt ansvar för decentralisering med höga förväntningar på resultat. 


Med en tillitsbaserad organisation är det extra viktigt att alla kan få tillgång till detaljerad information för att ta bra beslut. Enhetschefer måste få en klar bild av sina behov, verksamhetschefer över resurser och ekonomer över kostnader. För detta krävs en exakt behovsbedömning av brukare och system för översikt av platser, resurser och kostnader.När vi på i-Balans utvecklade vårt senaste system insåg vi att KPB behöver kompletteras med ytterligare analys därför utvecklade vi ett mer detaljerat sätt att mäta baserat på den individuelle brukaren BIK och O-BIK. BIK och O-BIK ger en ger verksamhetschefer, ekonomer och controllers översikt av vad en brukare faktiskt kostar och borde kosta.


i-Balans beräknar stödbehov och resurser i Tim/V eller Åa för kostnader används Brukares Individuella Kostnad (BIK) och Optimerad Brukare Individuella Kostnad (O-BIK). BIK och O-BIK ger en detaljerad bild av verkliga kostnader hos den individuella brukaren.  


BIK beräknar kostnader för den individuelle brukaren men kan även skala upp till enhet, organisation eller nationell nivå.


O-BIK beräknar den Optimala Brukare Individuella Kostnaden baserat på optimerade enhets stödbehovs nivån.Med BIK och O-BIK ser du inte bara brukarnas kostnad på en viss stödbehovsnivå utan på individnivå, tex Johan Svenssons kostnad på en viss enhet och hans kompis kostnad på en annan stödbehovsnivå och ett annat boende. 


i-Balans stödbehovsmätnings system hjälper inte bara enhet och verksamhetschefer med bättre översikt av behoven utan även verksamhet och förvaltningschefer att ta bättre beslut baserat på en mängd data och exakta kostnader kring den individuella brukaren.   


Monica Ring


Monica Ring är leg.arbetsterapeut som under tjugo år arbetade som metodutvecklare, boendesamordnare och enhetschef i Karlshamns kommuns LSS-verksamhet.  

Monica började göra systematiska ICF baserade stödbehovsmätningar 2007. Kombinationen av kompetens och ansvarsområden har lett fram till utveckling av i-Balansmetoden. 


”Min mission är att hjälpa verksamheter i vård och omsorg att sätta fokus på kärnverksamheten - att sätta individens behov i centrum när resurserna skall fördelas.” 


För föreläsningar eller mer information kontakta oss vi kontakt formuläret längst ner på hemsidan.bottom of page