top of page

i-Balans

18 juli 2023

Digitala stödbehovsmätningar ! Blir 2023 året du digitaliserar dina stödbehovsmätningar för bättre översikt?


Ta kontroll över resursfördelning i verksamheten, få ett tydligt mått på grundbemanningsbehovet, se historiska trender och detaljerad bedömnings data! Vi visar gärna hur. Bättre stödbehovsmätningar idag? i-Balans löser det! Kontakta oss för att registrera dig


Höstens kurs schema


Grundkurser Fredagar 10.00-11.30 

1 Sept, Introduktion i-Balansmetoden MÖTA, BASE & ICF och i-Brukare systemet.

6 Okt, i-Balans grundkurs 2. i-Brukare, stödbehovsmätning enl i-Balans metodens BASE

3 Nov, i-Balans grundkurs 3. i-Centrum Sammanställning, överblick och anpassningar.

1 Dec, i-Balans grundkurs 4. i-Kontroll Brukare och Resurser i Balans (BRB)


Fokuskurser Fredagar 10.00-11.30 

15 Sept, System i-Minut. Introduktion och genomgång av metod och system.

20 Okt, Genomgång av hur du arbetar med i-Balans i Korttidsverksamhet för barn.

17 Nov, Genomgång av hur du arbetar med i-Balans i Daglig Verksamhet.

15 Dec, Effektiv rapportering, uppföljning och jämförelse.


bottom of page