top of page
en lösning

EFFEKTIVITET I
VÅRD OCH OMSORG

EKONOM

VERKSAMHETS CHEF

DU

FÖRVALTNINGS
CHEF

CONTROLLER

SCHEMA
LÄGGARE

ENHETS
CHEF

POLITIKER

STÖDPERSONAL

EN LÖSNING, FÖR ALLA

Sveriges offentliga sektor står inför förändrade förutsättningar, så som urbanisering, digitalisering och minskad tillgång på kompetens i förhållande till sitt uppdrag. För att möta utmaningarna behöver verksamheter effektivisera genom innovation och hela organisationen arbeta tillsammans för tydlighet i beslut och resursfördelning. ​

i-Balans erbjuder marknadens bästa lösning för effektiv och detaljerad resursfördelning samt utvärdering. Vi hjälper kommuner mäta och digitalisera sina verksamheter; för resurser i balans med behov. Vi erbjuder ett smart molnbaserat system och metod.​

möte

EN KOMMUN, ETT SYSTEM

Från papper och penna till excel, nu till molnet. Utvecklingen av system har tagit ett steg till med i-Balans molnbaserade verktyg för behovsbedöming, optimering, rapportering, kostnads kontroll och mycket mera.

En mängd enkla och smarta verktyg hjälper ekonomer, enhetschefer, verksamhetsutvecklare, schemaläggare, controllers och förvaltningsschefer att få en detaljerad översikt av hela organisationen för bättre beslut.​

Bedöm

brukarebedömning LSS

Optimera

ICF livsområde

Rapportera

Behovsmätning LSS

Analysera

resultat analys LSS

Budgetera 

digitalisering LSS

Handläggare​

Boendepersonal​

Enhetschef​

Bedömare

Schemaläggare​

Enhetschef​

Verksamhetsche​f

Verksamhetsutvecklare

Verksamhetsutvecklare

Verksamhetschef​

Controller​

Ekonom​

Verksamhetschef​

Controller​

Ekonom​

Förvaltningsch​ef

Politiker​

Förvaltningsch​ef

Verksamhetsche​f

Controller​

Ekonom​

ETT VERKTYG, FLERA VERKSAMHETSTYPER

Budget, brukare behov, lagstiftning, arbetstidslagar, ofta från olika system kan göra det svårt att få en samlad bild, enkelt kunna jämföra statistik och framför allt skapa delaktighet kring målen i organisationen.

 

i-Balans har löst det med ett smart system där alla enhets typer är samlade så att data flyter mellan systemen, i grafer, kommentarer och tabeller. Allt tillgängligt för personal med rätt behörighet.

SOCIAL
PSYKIATRI

ett verktyg

ÄLDRE
VÅRD

BARN
KORTTIDS

DAGLIG
VERKSAMHET

KOMMENTARER OCH REFERENSER

Varje år hjälper i-Balans tusentals brukare få rätt stöd, verksamhetschefer underlag för beslut och förvaltningschefer en detaljerad översikt av hela sin verksamhet. Kontakta oss för referenser.

ETT SYSTEM, ALLA LÖSNINGAR

Översikt och rapportering är viktigt, i-Balans startar i verkställighets delen och skalar sedan uppåt till administrativ nivå. Vi utbildar er i i-Balans metod och system och kan även hjälpa er med bedömning, analys, sammanställning med mera.​

TJÄNSTER

tjänster

Vi planerar med er, utför bedömningen, rapporterar resultat, ger förslag på effektivisering, detaljerad rapportering och ledningssystem. Målet är att alla i verkställighet, men även controllers, ekonomer och politiker ska se hur behov och resurser kan effektiviseras.

SYSTEM

System

i-Balans systemet utgör grunden och håller ihop allt och gör mätningen effektivt.​ Målet är att hela verksamheten enkelt ska kunna använda systemet i sitt dagliga arbete och få uppdaterad översikt och statistiken för bra beslut baserat på rätt information.

EN BRUKARE, EN KOSTNAD

Med steget från Excel till smarta moln och Ai baserade system kan man beräkna data mer effektivt och precist.​

i-Balans utvecklade system för kostnadsberäkning; BIK (Brukarens Individuella Kostnad) beräknar den enskilde brukarens kostnad i detalj.

För mer information om hur du kan beräkna brukare kostnad mer detaljerat, kontakta oss eller klicka nedan

BRUKARENS

B

INDIVIDUELLA

I

KOSTNAD

K

NYHETER

Det händer mycket inom digitalisering och effektivisering av vård och omsorg. Här samlar vi våra nyheter, evenemang,

kurser och annan information. Klicka bilden för att öppna sidan.

Tillitsbaserad styrning

Digital verktyg för stöd

vid tillitsbaserad

styrning

Artikel digitala verktyg

Hot och möjligheter

i digitala verktyg

En artikel on produktivitet

Produktivitet betyder

inte effektivitet inom

vård och omsorg

ETT MÅL, FÖR ALLA

Att få  resurser och behov i balans, personal delaktig och hela organisationen att dra i samma riktning är svårt utan bra information, tydlig översikt och samma mål.​

i-Balans löser det med ett system för alla, personal får detaljerad information,  verksamhetschefer, ekonomer och controllers kan följa utvecklingen av behov, enheter och hela verksamhetens kostnader med det gemensamma målet att använda resurserna kostnadseffektivt och på nivån som motsvarar brukarnas behov och lagstiftningens intentioner.​

Kontakt oss idag för mer information

BRUKARE STÖD

PERSONAL

BUDGET

mål

LAGSTIFTNING

ENHETER

RESURSER

DIGITALT SMART KOMMUNER

I BALANS IDAG

verksamhet i balans

Resurser i balans med behov, kontakta oss så visar vi hur.

Tack, vi återkommer inom 24 timmar.

bottom of page